@jiranankmz มันดีเว้ยยแกร คือเป็นเหมือนดีท๊อกผิวหน้า ใช้เสร็จพอกตัวต่อ คือขาวใส …

@jiranankmz

มันดีเว้ยยแกร คือเป็นเหมือนดีท๊อกผิวหน้า ใช้เสร็จพอกตัวต่อ คือขาวใส ลื่นๆ ระวังของปลอมกันด้วยน๊า #มาร์คสาหร่าย #ของดีบอกต่อ #รีวิว #มาร์คสาหร่ายขาว

♬ เสียงต้นฉบับ – จีรนันท์ เบ็งจีน – จีรนันท์ เบ็งจีน

@jiranankmz

มันดีเว้ยยแกร คือเป็นเหมือนดีท๊อกผิวหน้า ใช้เสร็จพอกตัวต่อ คือขาวใส ลื่นๆ ระวังของปลอมกันด้วยน๊า #มาร์คสาหร่าย #ของดีบอกต่อ #รีวิว #มาร์คสาหร่ายขาว

♬ เสียงต้นฉบับ – จีรนันท์ เบ็งจีน – จีรนันท์ เบ็งจีน

Share