@phonan17 ตำนานเกณฑ์ทหาร 63 ตำนานชื้อบัตร 6 พันยังทำไม่ได้ #เกณฑ์ทหาร #แบมแบม #…

@phonan17

ตำนานเกณฑ์ทหาร 63 ตำนานชื้อบัตร 6 พันยังทำไม่ได้ #เกณฑ์ทหาร #แบมแบม #ข่าวtiktok #ขึ้นฟีด

♬ เสียงต้นฉบับ – film – film

@phonan17

ตำนานเกณฑ์ทหาร 63 ตำนานชื้อบัตร 6 พันยังทำไม่ได้ #เกณฑ์ทหาร #แบมแบม #ข่าวtiktok #ขึ้นฟีด

♬ เสียงต้นฉบับ – film – film

Share