@vtv24news Vậy là rất có thể sắp tới đây rùa sẽ trở lại Hồ Hoàn Kiếm, mang lại ý…

@vtv24news

Vậy là rất có thể sắp tới đây rùa sẽ trở lại Hồ Hoàn Kiếm, mang lại ý nghĩa cho địa danh lịch sử này#Hanoi #vtv24 #vtvdigital #tiktoknews

♬ original sound – VTV24 – VTV24

@vtv24news

Vậy là rất có thể sắp tới đây rùa sẽ trở lại Hồ Hoàn Kiếm, mang lại ý nghĩa cho địa danh lịch sử này#Hanoi #vtv24 #vtvdigital #tiktoknews

♬ original sound – VTV24 – VTV24

Share